Hopp til hovedinnhold

Hva er olavsarven?

Olavsarven rommer alle de fortellinger og gjenstander som kan knyttes til Olav Haraldssons liv og kongsgjerning, men også til den tusenårige virkningshistorien av hans død og helgenstatus. Det betyr at olavsarven er en levende arv som endrer seg i takt med samfunnsutviklingen.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1