Hopp til hovedinnhold

I kategorienOlavskirker finner du kirker, klostre og altre viet til Olav den hellige.

 • 1/1

I middelalderen var det mange kirker viet til Olav, både i Norge og andre steder. I Norge vet vi med sikkerhet om 49 olavskirker. Olavskirker fantes i stort antall også i de andre nordiske landene, særlig på Gotland og i Skåne. Utenfor Norden fantes de særlig på De britiske øyene. I London var det hele fire olavskirker. Det var også olavskirker i Tallinn, Novgorod og i Konstantinopel i Bysants (nå Istanbul i Tyrkia), og mange flere steder. 

Finn olavskirker på kartet

 • Bilde av Voster kirke

  Voster kirke

  Vis vei

  Voster kirke var viet til Olav den hellige og den eldste kirken i Strand kirkesogn

 • Bilde av Olavskirken i Trondheim (forsvunnet)

  Olavskirken i Trondheim (forsvunnet)

  Vis vei

  Under Trondheims Gamle Rådhus ble det i 1706 funnet kirkefundamenter som vanligvis blir tolket som Olavskirken.

 • Bilde av Ringsaker kirke

  Ringsaker kirke

  Vis vei

  Ringsaker kirke er en av landets største og mest autentiske middelalderkirker

 • Bilde av Hemnes kirke / Søndre Høland kirke

  Hemnes kirke / Søndre Høland kirke

  Vis vei

  Kirken på Søndre Høland het opprinnelig Hemnes kirke. Hemnes kirke var antageligvis en middelaldersk stavkirke

 • Bilde av Ullensaker middelalderkirke

  Ullensaker middelalderkirke

  Vis vei

  Ullensaker middelalderkirke var ei steinkirke viet St. Olav og døperen Johannes.

 • Bilde av Nidaros domkirke

  Nidaros domkirke

  Vis vei

  Nidaros domkirke, også kalt Nidarosdomen, i Trondheim er Norges mest sentrale olavskirke i kraft å være Olavs gravkirke.

 • Bilde av St. Olav domkirke - Oslos katolske domkirke

  St. Olav domkirke - Oslos katolske domkirke

  Vis vei

  St. Olav domkirke er katedralen til Oslo katolske bispedømme

 • Bilde av Avaldsnes kirke

  Avaldsnes kirke

  Vis vei

  Avaldsnes kirke ligger i Karmøy kommune.

 • Bilde av Holmen kloster ved Vågen i Bergen

  Holmen kloster ved Vågen i Bergen

  Vis vei

  Et kloster tilhørende dominikanerordenen, usikkert om det var viet Olav den hellige

 • Bilde av Fransiskanerklosteret i Bergen - et tidligere Olavskloster

  Fransiskanerklosteret i Bergen - et tidligere Olavskloster

  Vis vei

  Fransiskanerordenens viktigste kloster i Norge

 • Bilde av Sand kirke i Nord-Odal kommune

  Sand kirke i Nord-Odal kommune

  Vis vei

  Den opprinnelige Sand stavkirke var viet til St. Olav

 • Bilde av Olavskirken Modum Bad

  Olavskirken Modum Bad

  Vis vei

  Et sekskantet trebygg fra 1976 viet St. Olav

 • Bilde av Dal kirke (Nittedal)

  Dal kirke (Nittedal)

  Vis vei

  Dal kirke i Nittedal var en middelaldersk romansk steinkirke.

 • Bilde av Hvarnes kirke

  Hvarnes kirke

  Vis vei

  Hvarnes første kirke var trolig en middelaldersk stavkirke viet til St. Olav

 • Bilde av Sem kirke

  Sem kirke

  Vis vei

  Sem kirke er en steinkirke fra første halvdel av 1100-tallet viet Olav den hellige.

 • Bilde av Hof kirke

  Hof kirke

  Vis vei

  Olavskirken på Hof i Åsnes kommune var antageligvis stavkirke

 • Bilde av Mariakirken på Lisbettangen

  Mariakirken på Lisbettangen

  Vis vei

  Olav Haraldsson bestemte at det skulle bygges kirke i Våler på sin kristningsferd i 1022. Mariakirken på Lisbettangen ved Glomma ble bygd tidlig på 1000-tallet

 • Bilde av Vatnås kirke

  Vatnås kirke

  Vis vei

  Vatnås kirke er en tømrek korskirke fra ca. 1660. Kirken ligger på Grenskogen i Sigdal kommune.

 • Bilde av Olavsklosteret i Stavanger

  Olavsklosteret i Stavanger

  Vis vei

  Olavsklosteret er et tidligere kloster i Stavanger.

 • Bilde av Olavsalteret i Roma

  Olavsalteret i Roma

  Vis vei

  I San Carlo al Coroso-kirken i Roma ligger St. Olav kapell med Olavsalteret

 • Bilde av Lom stavkirke

  Lom stavkirke

  Vis vei

  Lom stavkirke er en av de største stavkirkene i Norge. Den er viet Jesu mor Maria, døperen Johannes og Hellig Olav.

 • Bilde av Trøgstad kirke

  Trøgstad kirke

  Vis vei

  Trøgstad kirke ligger i Trøgstad og Båstad sokn i Inder Østfold kommune. Kirka ble oppført i rundt 1250, og er viet Olav.

 • Bilde av Stiklestad kirke

  Stiklestad kirke

  Vis vei

  Stiklestad kirke er ei langkirke fra 1100-tallet. Kirka skal være bygd over stedet der Olav falt under slaget på Stiklestad i 1030.

 • Bilde av Borre kirke

  Borre kirke

  Vis vei

  Borre kirke er en middelalderkirke i stein, viet St. Olav og St. Nikolaus. Kirka ligger i Horten kommune.

 • Bilde av Såner kirke

  Såner kirke

  Vis vei

  Såner kirke, i Vestby kommune, ble viet til St. Olav på St. Crispinus og Crispianus dag 25. oktober

 • Bilde av Fiskum gamle kirke

  Fiskum gamle kirke

  Vis vei

  Fiskum gamle kirke er en av landets minste kirker. Kirken ligger i Fiskum sokn i Øvre Eiker kommune.

 • Bilde av Seljord kirke

  Seljord kirke

  Vis vei

  Seljord kirke er en langkirke i stein fra middelalderen viet St. Olav

 • Bilde av Olavskirken i Serampore

  Olavskirken i Serampore

  Vis vei

  I Sirirampore, et par mil nord for Kolkata i India står en olavskirke

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1