Hopp til hovedinnhold

Olav satte mange spor etter seg. Gjennom tusen år har mange av disse sporene blitt til sagn og myter, som lever videre i vår tid.

 • 1/1

Det finnes utallige fortellinger om Olav fra rundt omkring i store deler av landet. I disse fortelles det om overnaturlige hendelser, mirakler og andre historier som relatert til helgenkongen Olav. 

Sagnene og mytene har blitt fortalt og gjenfortalt over mange hundre år og lever fortsatt i folketroen rundt omkring i landet. Mange av historiene går igjen flere steder i landet med lokale tilpasninger og variasjoner som bidrar til å knytte Olav til hvert sted.

Hellige Olav ved Jyruhausa

Et gammelt sagn som har overlevd både i ord og skrift er nokså unikt for Solør, for her kan man visstnok fortsatt se Olav den helliges skikkelse. Problemet er bare at selv om vi vet hva stedet heter, har stedets plassering gått i glemmeboka.

Sagnet lyder: «Noen ganger når solen skinner og man står nederst ved berget i rett vinkel her under Jyruhausa. Slik at du får sola i øynene. Ser man da opp på toppen av berget kan man se omrisset av en mann som sitter på sin hest. Dette er Olav den hellige, for der stoppet han den gangen han gjennom Solør dro.» 

Sagnet er gjengitt skriftlig flere steder, men ingen vet lenger hvor Jyruhausa ligger, bortsett fra at det er et sted i Solør. Dette sagnet har noen likheter med et lokalt sagn fra traktene rundt Olavskilden på Raukmoen. Men da er Olav den hellige byttet ut med en skatt. Det er fullt mulig at dette sagnet er en modernisert variant av sagnet om Olav og at en av «klippene» ved Raukmoen er opphavet til dette sagnet. Andre har argumentert for at sagnet har sitt opphav ved den gamle ferdselsveien mellom Solør og Odalen i Hofs Vestmark, hvor det også er en Olavskilde.


Referanser

 • Bø, Olav. (1955). Heilag-Olav i norsk folketradisjon. Oslo: Det norske samlaget.
 • Aanmoen, Oskar. (2022) Soløyjar - Solørs historie i norrøn og tidlig kristen tid - ISBN: 979-8796726921


Olavssporet er sendt inn av Oskar Aanmoeni
 • Bilde av Den blinde mannen som fikk synet tilbake

  Den blinde mannen som fikk synet tilbake

 • Bilde av Blotet på Mære i 1021

  Blotet på Mære i 1021

 • Bilde av Kongen som ble helbredet i Stiklestad kirke

  Kongen som ble helbredet i Stiklestad kirke

 • Bilde av Olav og Dale-Gudbrand

  Olav og Dale-Gudbrand

 • Bilde av Olav leger Tore Hunds sår

  Olav leger Tore Hunds sår

 • Bilde av Kisteberget

  Kisteberget

 • Bilde av Ormen i Syltefjellet

  Ormen i Syltefjellet

 • Bilde av Merket i steinen etter Olavs rumpe (Synstnes, Lom)

  Merket i steinen etter Olavs rumpe (Synstnes, Lom)

 • Bilde av Hellige Olav ved Jyruhausa

  Hellige Olav ved Jyruhausa

 • Bilde av Olav den helliges kirkebyggende troll i Hof

  Olav den helliges kirkebyggende troll i Hof

 • Bilde av Olav den helliges kirkebyggende troll i Eidskog

  Olav den helliges kirkebyggende troll i Eidskog

 • Bilde av Sankt Olavs-skuddet i Reinesfjellet

  Sankt Olavs-skuddet i Reinesfjellet

 • Bilde av Olskastet

  Olskastet

 • Bilde av Sankt Olavs-steinen ved Angarsneset

  Sankt Olavs-steinen ved Angarsneset

 • Bilde av Bautasteinen "St. Olavs pil" i Ørsta

  Bautasteinen "St. Olavs pil" i Ørsta

 • Bilde av Sankt Olavs-pila ved Angarsneset

  Sankt Olavs-pila ved Angarsneset

 • Bilde av Syngjarsteinen

  Syngjarsteinen

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1