Hopp til hovedinnhold

 • 1/1

Det finnes utallige fortellinger om Olav fra rundt omkring i store deler av landet. I disse fortelles det om overnaturlige hendelser, mirakler og andre historier som relatert til helgenkongen Olav. 

Sagnene og mytene har blitt fortalt og gjenfortalt over mange hundre år og lever fortsatt i folketroen rundt omkring i landet. Mange av historiene går igjen flere steder i landet med lokale tilpasninger og variasjoner som bidrar til å knytte Olav til hvert sted.

Olav den helliges kirkebyggende troll i Hof

Ifølge et lokalt sagn skal olavskirka i Hof (Åsnes) ha blitt bygd med hjelp fra et troll.

 • Olav den helliges kirkebyggende troll. Illustrasjon av Oskar Aanmoen
  Olav den helliges kirkebyggende troll. Illustrasjon av Oskar Aanmoen

Troen på troll og troen på kristendommen henger sammen. Selv om de fleste i dagens samfunn er enige om at troll ikke finnes, skal man ikke mer enn snaue 150 år tilbake i tid før troll var en del av hverdagen. Det finnes en rekke fortellinger om troll i lokale sagn og fortellinger. Flere av dem fra Solør. 

Kirken i Hof i Åsnes er en Olavskirke. Hof kirke er bygget over et gammel norrønt gudehov, derav navnet Hof. Som igjen stammer fra nettopp ordet «hov». Selv om det ikke kan bevises er det da naturlig å kunne anta at allerede under Olav den helliges ferd gjennom Solør ble det av kongen personlig beordret at det norrøne hovet skulle rives og settes opp en kirke istedenfor. 

Den første kirken i Hof skal ha blitt bygd av Olav den hellige og et troll han lurte ut fra skogen. Da kirken stod ferdig nektet kongen å betale trollet fordi trollet ikke ville la seg døpe. Da ble trollet så sint at den grep fatt i en stein og skulle kaste den mot kongen. Olav den hellige var jo nettopp hellig og beskyttet av gud selv. Så når trollet kastet steinen, ble steinen til grøt i hendene på det og kastet derfor mislykket. Denne steinen skal visstnok ligge et sted ved Hof, om den ikke er ryddet. I følge sagnet skulle man kunne se merkene ette trollets fingre på steinen fortsatt. Vi finner en lignende historie omhandlende Eidskog kirke.


Referanser

 • Bø, Olav & Høyland, Olav. (1974). Norrøn kulturhistorie. Oslo: Det norske samlaget
 • Bø, Olav. (1955). Heilag-Olav i norsk folketradisjon. Oslo: Det norske samlaget
 • Aanmoen, Oskar. (2022). Soløyjar – Solørs historie i norrøn og tidlig kristen tid. Oslo: AA F&F. ISBN: 978-82-999529-4-1.

Olavssporet er sendt inn av Oskar Aanmoen

Finn sagn og myter om Olav via kartet

 • Bilde av Blotet på Mære i 1021

  Blotet på Mære i 1021

  Blotet på Mære og drapet av Olve på Egge i 1021 er en sentral hendelse i historien om Olavs kristning på Innherred i Trøndelag.

 • Bilde av Kongen som ble helbredet i Stiklestad kirke

  Kongen som ble helbredet i Stiklestad kirke

  Under som skjedde ved steinen som Olav lente seg mot da han falt

 • Bilde av Olav og Dale-Gudbrand

  Olav og Dale-Gudbrand

  Historien om Olavs møte med Dale-Gudbrand og bøndene på Hundorp og hvordan de ble kristnet.

 • Bilde av Den blinde mannen som fikk synet tilbake

  Den blinde mannen som fikk synet tilbake

  Etter slaget på Stiklestad fikk en blind mann synet tilbake etter å ha fått blod fra Olavs lik i øynene

 • Bilde av Olav leger Tore Hunds sår

  Olav leger Tore Hunds sår

  Olavs banemann Tore Hund har et sår på hånda etter slaget på Stiklestad i 1030 som leges av Olavs blod

 • Kisteberget

  Et merke i svaberget ved Stordalsholmen, ved Stordal i Møre og Romsdal er knytta til sagnet om Kisteberget

 • Ormen i Syltefjellet

  I berget oppe i Sultefjellet, ved Valldal i Møre og Romsdal, er det ei lys spiral- eller ormelignende tegning i berget. Denne er det knytta et olavssagn til.

 • Merke i steinen etter Olavs rumpe (Synstnes, Lom)

  I Synstnes, i Lom, er det et merke i en stein som i følge sagnet skal stamme fra Olavs rumpe

 • Bilde av Hellige Olav ved Jyruhausa

  Hellige Olav ved Jyruhausa

  Et gammelt sagn som har overlevd både i ord og skrift er nokså unikt for Solør, for her kan man visstnok fortsatt se Olav den helliges skikkelse. Problemet er bare at selv om vi vet hva stedet heter, har stedets plassering gått i glemmeboka.

 • Bilde av Olav den helliges kirkebyggende troll i Hof

  Olav den helliges kirkebyggende troll i Hof

  Ifølge et lokalt sagn skal olavskirka i Hof (Åsnes) ha blitt bygd med hjelp fra et troll.

 • Bilde av Olav den helliges kirkebyggende troll i Eidskog

  Olav den helliges kirkebyggende troll i Eidskog

  Det finnes en rekke historier om at Olav den hellige fikk troll til å bygge kirker for seg. En av disse historiene om troll som bygde Olavskirker finner vi i Eidskog, som under kristningen i 1022 var å regne som en del av Solør.