Hopp til hovedinnhold

Olav og pilegrimstradisjonen

Pilegrimstradisjonen knyttet til Olav har en historie helt tilbake til hans død i 1030. Folk skal ha begynt pilegrimsvandringen til Nidaros, Trondheim, straks etter hans død. Med hans helgenkåring i 1031 ser vi at en pilegrimstradisjon knyttet til Olav utvikler seg raskt.

De første kildene til pilegrimsvandringene til Nidaros finner vi i Torarin Lovtunges dikt fra 1031 - 1035. Lovtunge var dikt hos danskekongen. At denne kilden beskriver pilegrimstradisjonen knyttet til Olav så raskt etter hans død tyder på at vandringen til Olav den helliges gravkirke raskt befestet seg som tradisjon. En tradisjon som var kjent utover i Europa.

Ved den lutherske reformasjonen i Norge i 1537 ble pilegrimsvandringer forbudt. Dette medførte et opphold i pilegrimsvandringene i mange hundre år. Først på 1900-tallet begynte folk igjen å komme til Trondheim som pilegrimer.

På 1990-tallet ble pilegrimsveien mellom Oslo og Trondheim merket. St. Olavsvegene til Trondheim ble offisielt åpnet av HKH kronprins Haakon 29. juli 1997.

Pilegrimstradisjonen knyttet til Olav står fortsatt sterkt. Antallet pilegrimer som kommer til Trondheim og Nidarosdomen har de siste årene hatt en betydelig økning.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1