Hopp til hovedinnhold

Spelet om Heilag Olav

Spelet om Heilag Olav er Nordens største friluftsteater. Spelet settes opp årlig under Olsokdagene på Stiklestad, som er en ukes festival knyttet til feiringen av Olsok 29. juli.

 • 1/1
  Spelet om Heilag Olav 2022. Øyvind Malum / SNK

Spelet om Heilag Olaver en dramatisering av det som skjedde på gården Sul dagene før slaget på Stiklestad i 1030.

Stykket er skrevet at Olav Gullvåg. Paul Okkenhaug har komponert musikken. 

 • 1/1
  Spelet om Heilag Olav 2022. Øyvind Malum

Spelet om Heilag Olav blir framført på slagstedet, Stiklesta, der Olav Haraldsson falt i 1030. Forestillingen rammes inn i et miljø med de rammene som bare natur, historie og dyktige aktører kan skape. 

Til nå har over 800 000 personer sett Spelet om Heilag Olav

I spelets 68-årige historie har ulike instruktører, skuespillere, amatører og frivillige vært med på å framføre denne historien og å sette sitt eget preg på Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk. Som ansvarlig produsent for spelet er Stiklestad Nasjonale Kultursenter opptatt av at historien fortelles og framføres på ulike måter, slik at vi kan kjenne både på tradisjonen og på hvordan dette berører oss i dag. Historiene som fortelles i spelet handler om det store vendepunktet: etter Olavs fall stilles det ikke lenger spørsmål ved Norge som rike.

Handling

Spelet om Heilag Olav opplever vi livet på gård Sul i Verdal kvelden og natten til 29. juli 1030. Forestillingen tar for seg både de nære og de store fortellingene: samfunnsendring, trosendring og mentalitetsendring. Hverdagslivet på gården utfordres av storpolitikk, og det mest sårbare enkeltmennesket møter kongen. Etter at Olav har ridd inn på gårdstunet blir ikke livet det samme. Storpolitikk griper inn i dagliglivet, tro møter tvil. Hvordan reagerer mennesker på en forestående krig og pålegg om å forkaste egne verdier, tro og egen kultur? Hva skjer når slekt plutselig står mot slekt?

Spelet om Heilag Olav og frivilligheten

Oppsettingen av Nordens største friluftsteater krever et stort støtteapparat og frivillige. Dette har skapt et unikt eierskap og stort engajsement for spelet i lokalbefolkningen. De frivilliges innsats i og omkring forestillingen er avgjørende for at Spelet om Heilag Olav er en årlig oppsetning. Om lag 700 - 800 personer er involvert i og omkring forestillingen. Amatører og profesjonelle skuespillere står sammen på scenen. Orkesteret er sammensatt av profesjonenne og amatører. Det samme er kor, statister og det øvrige frivillige apparatet rundt Spelet om Heilag Olav.

 • 1/2
  Spelet om Heilag Olav 2022 Øyvind Malum/SNK
 • 2/2
  Spelet om Heilag Olav 2022 Øyvind Malum/SNK

Historier fra Spelet om Heilag Olav

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1