Hopp til hovedinnhold

Ytringer om olavsarven

I denne kategorien finner du innlegg og kronikker som representerer ulike meningsytringer om Olav og den mangfoldige virkningshistoria av slaget på Stiklestad og helgenkåringa i Nidaros.
Ytringene du finner i denne kategorien vil speile mange ulike meninger og ståsteder, både religiøst, politisk og kulturelt. Historia har til alle tider vært brukt til ulike formål, så også historiene om Olav. Det er derfor viktig at ytringene leses med et kritisk blikk og med tanke på konteksten de er skrevet i.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1