Hopp til hovedinnhold

Den digitale olavskilden

Den digitale olavskilden er en samling spor etter Olav Haraldsson / den hellige. Sammen med deg samler vi materielle og immaterielle spor etter Olav for å skape en levende database mot Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR.

Den digitale olavskilden er en inkluderende og samtidsrelevant formidlingsarena. Databasen retter seg mot et bredt publikum og vi ønsker at både skoleelever, forskere, studenter, pilegrimer, reiseliv, næringsliv, media og alle historieinteresserte skal kunne bruke og få noe ut av databasen. Prosjektet er en del av Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR

Spor etter Olav

Det finnes utallige spor etter Olav, i hele Norge og i resten av verden. Disse sporene finner vi i natur, sagn og myter, i litteraturen, symboler, kunst, kultur og håndverk, feiringer, m.m.  Sporene speiler Olav sin historiske betydning gjennom tusen år, i tillegg til hans betydning i vår samtid. 

I dag finnes det ikke en fullstendig oversikt over alle spor etter Olav. Derfor behøver vi din hjelp! Kjenner du til et sagn, en myte eller et spor som ikke er registrert i databasen, kan du registrer det i vårt innsendingsskjema. Slik kan Den digitale olavskilden være en levende database som vi fyller år for år mot Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR.

Bidra her

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har i sitt mandat å formidle historiene etter Olav Haraldsson / Olav den hellige. Derfor har vi etablert Den digitale olavskilden.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1