Hopp til hovedinnhold

Olavskirker

Olavskirker er kirker viet til Olav Haraldsson / Olav den hellige. I middelalderen var det veldig mange slike kirker både i Norge og andre steder. I Norge vet vi med sikkerhet om 49 Olavskirker.

Olavskirker fantes i stort antall også i de andre nordiske landene, særlig på Gotland og i Skåne. Utenfor Norden fantes de særlig på De britiske øyene. I London var det hele fire olavskirker. Det var også Olavskirker i blant annet Tallinn, Novgorod og i Konstantinopel i Bysants (nå Istanbul i Tyrkia).

  • 1/1

Dal kirke (Nittedal)

Dal kirke i Nittedal var en middelaldersk romansk steinkirke.

På samme sted som dagens kirke ligger sto det en middelalderkirke bygd i stein som ble kalt Dal kirke. Den er også omtalt som Olavskirken. Kirken ble viet St. Olav den 31. jan.  Den ble oppført ca. 1304. Middelalderkirkens murer er bevart i 1 m høyde under den nåværende kirken. 

Den romanske steinkirken hadde rektangulært skip og smalere rektangulært kor. Den gamle kirken var veldig lik Frogner kirke i samme sogn og hadde et våpenhus i tre som var bundet til kirkemuren.  

Altertavlen fra 1665, som benyttes i dag kommer fra middelalderkirken.

Kirken het tidligere Dal kirke. Kirkestedet ligger høyt og fritt mellom Dal-gårdene et stykke opp i dalsiden nordøst for Nitelven på en rygg som går frem fra de skogvokste åsene i nord.

Steinkirken fra middelalderen ble revet i 1868 og dagens trekirke ble innviet i 1869, 

  • Nittedal kirke i dag. Foto: Jiri Havran (kirkesøk.no)
    Nittedal kirke i dag. Foto: Jiri Havran (kirkesøk.no)
i

Finn Olavskirker på kartet:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1